نویسنده = مولایی بیرگانی، شهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای منطقه 13 اصفهان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 119-142

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شهره مولایی بیرگانی