نویسنده = رضایی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی شاخص اقلیم گردشگری در استان ایلام با استفاده از مدل TCI

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 101-118

علی براتیان؛ مریم رضایی