نویسنده = رامشت، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. الوبت گذاری کانون های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 1-18

محمد حسین رامشت؛ مریم فیض الهی