نویسنده = امیری، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. سنجش خطر پذیری سکونتگاه‌های شهری از پدیده فرونشست زمین مطالعه موردی:منطقه 18 شهر تهران

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-56

مرتضی کریمی؛ علی اصغر قنبری؛ شهرام امیری