نویسنده = تقی اقدم قره تپه، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه اشتغال و اندازه شهر در شهرهای استان آذربایجان شرقی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-22

ابوالفضل قنبری؛ جعفر تقی اقدم قره تپه