نویسنده = نوری، سید هدایت الله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری در شهرستان ساری

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 1-18

سید هدایت الله نوری؛ زینب خراسانی