نویسنده = علوی زاده، سید امیر محمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر بهبودعملکرد تولیدی کشاورزان روستایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-56

سید امیر محمد علوی زاده؛ محمودرضا میرلطفی؛ معصومه ملانوروزی؛ نسیبه حسینی