نویسنده = یزدانی، محمد حسن
تعداد مقالات: 2
1. لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-116

10.22108/sppl.2017.81398.0

علی عشقی چهاربرج؛ محمد حسن یزدانی؛ احمد آفتاب


2. سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی کاربری‌های آموزشی شهر اردبیل

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 17-36

10.22108/sppl.2016.21638

ابراهیم فیروزی مجنده؛ محمد حسن یزدانی