نویسنده = کریمی، سمیه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه عوامل مؤثر اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در شهرستان قصرشیرین

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 69-86

حجت اله یزدانپناه؛ علی براتیان؛ سمیه کریمی