نویسنده = کمالی باغراهی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل وضعیت اشتغال در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-76

10.22108/sppl.2016.21630

حمیدرضا وارثی؛ اسماعیل کمالی باغراهی