نویسنده = معصومی جشنی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. مکانیابی دریاچه های واجد توسعه گردشگری در استان فارس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-80

10.22108/sppl.2017.81485.0

غریب فاضل نیا؛ مهدی معصومی جشنی