نویسنده = نعمتی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-76

ذبیح الله ترابی؛ محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی