نویسنده = گلشاهی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر امواج گرمایی بر تعداد مراجعات قلبی عروقی شهر بندرعباس

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-62

حجت اله یزدان پناه؛ عذری صالحی فرد؛ جعفر گلشاهی