نویسنده = خسروی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضع موجود و مکانیابی فضای سبز مورد نیاز شهر زابل با استفاده از GIS

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 39-74

خدارحم بزی؛ سمیه خسروی؛ مجتبی حسین‌نژاد