نویسنده = ضرابی، اصغر
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-58

اصغر ضرابی؛ محمدرضا محبوب فر


2. برنامه ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل Swot (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-24

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ محمد علی فیروزی؛ مجید گودرزی