نویسنده = رضایی، نعمت الله
تعداد مقالات: 2
1. ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 129-156

حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ نعمت الله رضایی