نویسنده = تقوایی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تعیین جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس در شاخص‌های اصلی بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 25-40

مسعود تقوایی؛ احمد تقدیسی؛ محمد رضا بسحاق