نویسنده = رحیمی، داریوش
تعداد مقالات: 2
2. تعیین مناطق در معرض خطر بیماری‌های مشترک انسان و دام در استان خوزستان

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 117-128

داریوش رحیمی؛ آفاق کاظمی؛ علی براتیان