نویسنده = پیری، سیامک
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 121-140

احمد تقدیسی؛ مسعود تقوایی؛ سیامک پیری