نویسنده = آنامرادنژاد، رحیم بردی
تعداد مقالات: 4
1. سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-72

10.22108/sppl.2018.103857.1069

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ الهه زارع؛ فاطمه قاسمپور


3. ارزیابی نقش سکونتگاه‌های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 65-86

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ غلامرضا ملکشاهی؛ عبدالحمید محمدی