نویسنده = زیاری، کرامت الله
تعداد مقالات: 2
1. توزیع مکانی شاخص های کیفیت مسکن در شهر تهران: رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 75-92

کرامت الله زیاری؛ حسین منصوریان؛ محمدحسین ستاری


2. بررسی درجه توسعه‌‌یافتگی شهرستان‌های کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی

دوره 1، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-16

کرامت الله زیاری؛ اکبر محمدی؛ خلیل عطار