نویسنده = رضایی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG شهر شیراز

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 111-132

جمال محمدی؛ میثم رضایی