نویسنده = قدیری معصوم، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی الگوی جدید مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار (مورد: دهستان شوسف در شهرستان نهبندان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-14

مجتبی قدیری معصوم؛ محمد حجی پور؛ محمدامین روستا


2. نقش گردشگری روستایی در روابط شهر و روستا در شهرستان طالقان

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-48

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی