نویسنده = محمدی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی درجه توسعه‌‌یافتگی شهرستان‌های کشور و رابطه آن با نرخ شهرنشینی

دوره 1، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-16

کرامت الله زیاری؛ اکبر محمدی؛ خلیل عطار