نویسنده = رنجبرنیا، بهزاد
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-26

محمدرضا پورمحمدی؛ بهزاد رنجبرنیا؛ کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی