نویسنده = زنگی آبادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 109-132

محمدرضا محبوب فر؛ سیروس شفقی؛ علی زنگی آبادی