نویسنده = بزی، خدارحم
تعداد مقالات: 2
2. بررسی وضع موجود و مکانیابی فضای سبز مورد نیاز شهر زابل با استفاده از GIS

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 39-74

خدارحم بزی؛ سمیه خسروی؛ مجتبی حسین‌نژاد