نویسنده = سلطانی، آناهیتا
تعداد مقالات: 1
1. ساماندهی و اصلاح حریم شهر اصفهان (نمونه موردی: منطقه رهنان)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 41-66

مهری اذانی؛ مهدی مومنی؛ آناهیتا سلطانی