نویسنده = اذانی، مهری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای (مطالعه موردی منطقه 1 شهر اصفهان)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 129-152

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شیوا حاجی آقاجونی کاشی


3. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر یزد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 81-102

مهری اذانی؛ مجتبی حاتمی؛ حسین حاتمی