تعداد مقالات: 267
176. هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه‌فرنگی سبزوار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 89-110

10.22108/sppl.2019.81525.0

سعید حسین آبادی؛ محمد سلمانی مقدم؛ مریم نوری دشتبان


178. آشکارسازی سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از ویژگی‌های بافتی تصویر راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22108/sppl.2019.117592.1392

مرضیه سهرابی مفرد؛ مسعود بختیاری کیا


179. تدوین شاخص‌های شناسایی بافت‌های ناکارآمد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 103-120

کبریا صداقت رستمی؛ گیتی اعتماد؛ رسول بیدرام؛ جعفر ملاذ


180. سطح‌بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی از لحاظ مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی فرهنگی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 95-108

کبری سرخ کمال؛ مریم بیرانوند زاده؛ سید محمود زنجیرچی


184. تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG شهر شیراز

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 111-132

جمال محمدی؛ میثم رضایی


186. تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 101-116

اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی


187. تحلیلی بر طبیعت گردی آبشار مارگون با تأکید بر توسعه پایدار

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 57-78

حمید رضا وارثی؛ سید علی موسوی؛ یونس غلامی بیمرغ


188. بررسی نقش کار پنهان زنان در سطح رفاه خانوار روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان هامون)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 49-68

محمودرضا میرلطفی؛ میثم بندانی؛ سعیده شهرکی


189. ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-76

ذبیح الله ترابی؛ محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی