دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل دیدگاه عشایر از کیفیت خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (مورد مطالعه:دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

10.22108/sppl.2020.117003.1384

فرهاد عزیزپور؛ فرزاد محمودیان؛ سمیه عزیزی


2. تبیین ظرفیتهای گردشگری برای توسعه مناطق روستائی استان چهار محال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22108/sppl.2020.116552.1374

محمود بخشی نژاد


3. ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری(CPI) در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22108/sppl.2020.118069.1402

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج


4. شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22108/sppl.2020.119893.1439

عبدالمجید محمدی نجف آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


5. بررسی اثرات اجرای طرحهای هادی روستایی بر کاهش تصرفات اراضی و حاشیه نشینی شهرها مطالعه موردی : روستاهای حومه شهر سراوان ( دزک تا آسپیچ )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22108/sppl.2020.116991.1382

صفرعلی گرگیج؛ سیروس قنبری؛ سید هادی طیب نیا


6. تحلیل فضایی فقر روستایی در شهرستان کوهدشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

10.22108/sppl.2020.120996.1462

محمدامین خراسانی؛ مجید محمدی


7. بررسی میزان رضایت مندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر، با رویکردی ویژه بر شاخص های مسکن پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

10.22108/sppl.2020.116756.1378

پروین احمدی؛ فرزین چاره جو


8. تزاحم فضایی در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهر تهران، مورد مطالعه: بخش رودبار قصران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1399

10.22108/sppl.2020.120281.1453

حمید جلالیان؛ مرضیه شوقی؛ فرهاد عزیزپور


9. تصویرسازی سنجش پایداری مسکن از دیدگاه عدالت فضایی با ترکیب روش معادلات ساختاری و تحلیل چند متغییره فازی (مطالعه موردی: منطقه یک کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

10.22108/sppl.2020.119594.1430

حسن محمودزاده؛ نیر آقازاده؛ مهدی هریسچیان


10. شناسایی فرصت‌های کسب و کار زنجیره ارزش رویداد پیاده‌روی اربعین امام‌ حسین (ع) در استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

10.22108/sppl.2020.122190.1480

همایون مرادنژادی؛ علیرضا جمشیدی؛ مهدی مهدی زاده


11. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

10.22108/sppl.2020.121468.1468

حمید نظری سرمازه؛ اسکندر صیدایی؛ معصومه احمدوند


12. ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران*

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22108/sppl.2020.116339.1371

امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی