موضوعات = گردشگری
تعداد مقالات: 10
1. شناسایی فرصت‌های کسب و کار زنجیره ارزش رویداد پیاده‌روی اربعین امام‌ حسین (ع) در استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1399

10.22108/sppl.2020.122190.1480

همایون مرادنژادی؛ علیرضا جمشیدی؛ مهدی مهدی زاده


2. شناسایی و اولویت بندی راهکارهای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22108/sppl.2020.119893.1439

عبدالمجید محمدی نجف آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


3. تبیین ظرفیتهای گردشگری برای توسعه مناطق روستائی استان چهار محال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22108/sppl.2020.116552.1374

محمود بخشی نژاد


5. شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-106

10.22108/sppl.2018.111118.1217

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار


9. مکانیابی دریاچه های واجد توسعه گردشگری در استان فارس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-80

10.22108/sppl.2017.81485.0

غریب فاضل نیا؛ مهدی معصومی جشنی