موضوعات = گردشگری
تعداد مقالات: 7
2. شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-106

10.22108/sppl.2018.111118.1217

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار


6. مکانیابی دریاچه های واجد توسعه گردشگری در استان فارس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 65-80

10.22108/sppl.2017.81485.0

غریب فاضل نیا؛ مهدی معصومی جشنی