موضوعات = اقلیم شناسی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تغییرات نمایه‌های فرین بارش در ایران*

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22108/sppl.2020.116339.1371

امیرحسین حلبیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی


3. ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-80

10.22108/sppl.2019.113366.1304

اسمعیل شاهکوئی؛ طاهره رحمانی


4. ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-82

10.22108/sppl.2018.110113.1179

حسین عساکره؛ آذر بیرانوند؛ سیدمهدی دوستکامیان