کلیدواژه‌ها = تغییرات کاربری اراضی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی توسعة فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 67-84

10.22108/sppl.2019.114824.1336

احمد اسدی؛ ابراهیم اکبری؛ نجمه شفیعی


2. بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-58

10.22108/sppl.2018.81442.0

صابر صدیقی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی