کلیدواژه‌ها = تحلیل شبکه
تعداد مقالات: 1
1. لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-116

10.22108/sppl.2017.81398.0

علی عشقی چهاربرج؛ محمد حسن یزدانی؛ احمد آفتاب