کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 14
4. ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-76

ذبیح الله ترابی؛ محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی


5. کاربرد مدل SWOT- QSPM در تدوین استراتژی توسعه گردشگری شهر کاشان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 37-58

اصغر ضرابی؛ محمدرضا محبوب فر


7. تحلیل فضایی شاخص اقلیم گردشگری در استان ایلام با استفاده از مدل TCI

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 101-118

علی براتیان؛ مریم رضایی


9. تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی- فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 121-140

احمد تقدیسی؛ مسعود تقوایی؛ سیامک پیری


11. تحلیلی بر اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه گردشگری در شهرستان ساری

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 1-18

سید هدایت الله نوری؛ زینب خراسانی


12. نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگیِ استان خوزستان، با استفاده از مدل TOPSIS

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 83-94

حسنعلی سبکبار؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی


13. برنامه ریزی توسعه گردشگری با استفاده از مدل Swot (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 1-24

اصغر ضرابی؛ جمال محمدی؛ محمد علی فیروزی؛ مجید گودرزی


14. تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 121-144

عباس حسنوند؛ مریم سلیمانی تبار؛ حجت الله یزدان پناه