نویسنده = علی عشقی چهاربرج
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و سنجش شاخص‌های شکوفایی شهری(CPI) در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22108/sppl.2020.118069.1402

سعیده علوی؛ حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج


2. لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 95-116

10.22108/sppl.2017.81398.0

علی عشقی چهاربرج؛ محمد حسن یزدانی؛ احمد آفتاب