تعداد مقالات: 298
177. نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگیِ استان خوزستان، با استفاده از مدل TOPSIS

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 83-94

حسنعلی سبکبار؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی


185. مقایسه تطبیقی مکان‌یابی فضای سوم و نقشه شناختی احساس امنیت در فضای شهری (نمونه موردی شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-116

نگین صادقی؛ حسین ذبیحی؛ سید غلامرضا اسلامی


186. بررسی نقش کار پنهان زنان در سطح رفاه خانوار روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان هامون)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 49-68

محمودرضا میرلطفی؛ میثم بندانی؛ سعیده شهرکی


188. تحلیلی بر طبیعت گردی آبشار مارگون با تأکید بر توسعه پایدار

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 57-78

حمید رضا وارثی؛ سید علی موسوی؛ یونس غلامی بیمرغ


189. ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-76

ذبیح الله ترابی؛ محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی


197. توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 81-104

10.22108/sppl.2018.109335.1163

غلام حسن جعفری؛ نسرین حضرتی


200. شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-106

10.22108/sppl.2018.111118.1217

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار