تعداد مقالات: 281
177. ارزیابی خطر ریزگردها در شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-80

10.22108/sppl.2019.113366.1304

اسمعیل شاهکوئی؛ طاهره رحمانی


179. آشکارسازی سطوح نفوذناپذیر شهری با استفاده از ویژگی‌های بافتی تصویر راداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1398

10.22108/sppl.2019.117592.1392

مرضیه سهرابی مفرد؛ مسعود بختیاری کیا


180. تدوین شاخص‌های شناسایی بافت‌های ناکارآمد

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 103-120

کبریا صداقت رستمی؛ گیتی اعتماد؛ رسول بیدرام؛ جعفر ملاذ


181. سطح‌بندی شهرستان‌های استان خراسان رضوی از لحاظ مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی فرهنگی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 95-108

کبری سرخ کمال؛ مریم بیرانوند زاده؛ سید محمود زنجیرچی


185. تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG شهر شیراز

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 111-132

جمال محمدی؛ میثم رضایی


187. تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 101-116

اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی


188. تحلیلی بر طبیعت گردی آبشار مارگون با تأکید بر توسعه پایدار

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 57-78

حمید رضا وارثی؛ سید علی موسوی؛ یونس غلامی بیمرغ


189. بررسی نقش کار پنهان زنان در سطح رفاه خانوار روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان هامون)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 49-68

محمودرضا میرلطفی؛ میثم بندانی؛ سعیده شهرکی


190. ارزیابی میزان تأثیرگذاری گویه‌های تبلیغاتی بر افزایش جذب گردشگر در شهر گرگان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-76

ذبیح الله ترابی؛ محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی