تعداد مقالات: 281
258. شناسنامه

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 146-146


260. شناسنامه مجله

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 119-119


261. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای منطقه 13 اصفهان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 119-142

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شهره مولایی بیرگانی


263. الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 117-132

کرامت اله زیاری؛ فضل اله کریمی قطب آبادی؛ فروغ قاسمی


264. بررسی وضعیت تعادل فضایی نظام شهری ایران در سطوح ملی- منطقه ای طی 60 سال اخیر

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 169-202

مسعود تقوایی؛ محمد رضا کنعانی


268. آینده پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری در کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1398

10.22108/sppl.2019.114581.1329

فیروز جعفری؛ مهدی موذنی؛ احد بدلی


270. مطالعه تطبیقی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی (نمونه موردی: دهستان گودین، شهرستان کنگاور)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-144

فضیله دادور خانی؛ احمد ملکان؛ آئیژ عزمی؛ راشد احمدی


271. تحلیل و ارزیابی عملکرد جمعیت‌پذیری شهر‌های جدید (نمونه مطالعه: شهر جدید مهاجران)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 133-154

حمیدرضا وارثی؛ مهدی احمدیان؛ رحیم غلامحسینی


272. سیاست موازنه سازی عربستان در برابر ایران در یمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

10.22108/sppl.2019.119020.1420

مرتضی همتی؛ شهروز ابراهیمی؛ مهناز گودرزی


273. تحلیل فضایی و سطح‌بندی نواحی روستایی منطقه اورمانات بر اساس شاخص‌های اشتغال

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 157-180

احمد تقدیسی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی؛ آزاد آریان‌پور


275. بررسی میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی(دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 155-174

حمید برقی؛ احمد تقدیسی؛ رقیه تازیکی؛ زلیخا نادرخانی