تعداد مقالات: 298
101. بررسی تأثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی آذربایجان غربی با استفاده از GIS

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 37-60

احمد آفتاب؛ اردوان قربانی؛ علی‌اکبر تقیلو؛ واله سلطان زاده


102. بررسی وضع موجود و مکانیابی فضای سبز مورد نیاز شهر زابل با استفاده از GIS

دوره 1، شماره 4، بهار 1391، صفحه 39-74

خدارحم بزی؛ سمیه خسروی؛ مجتبی حسین‌نژاد


103. تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر بهبودعملکرد تولیدی کشاورزان روستایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 39-56

سید امیر محمد علوی زاده؛ محمودرضا میرلطفی؛ معصومه ملانوروزی؛ نسیبه حسینی


104. ساماندهی و اصلاح حریم شهر اصفهان (نمونه موردی: منطقه رهنان)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 41-66

مهری اذانی؛ مهدی مومنی؛ آناهیتا سلطانی


107. بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان‌های ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 43-64

احمد شاهیوندی؛ محمود محمدی؛ اعظم عباسی مزرعه شاهی


108. بررسی تاثیر امواج گرمایی بر تعداد مراجعات قلبی عروقی شهر بندرعباس

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-62

حجت اله یزدان پناه؛ عذری صالحی فرد؛ جعفر گلشاهی


109. تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 49-66

اصغر ضرابی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری


110. تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-62

اصغر ضرابی؛ محمود محمودزاده


113. ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه روستایی با تأکید بر گروه‌های هدف کشاورزی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 19-36

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فرشاد سوری؛ مهدی چراغی


115. مکان‌یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون

دوره 2، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 23-34

سید هدایت‌اله نوری؛ عباس امینی؛ نرگس سلیمانی


119. بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-58

10.22108/sppl.2018.81442.0

صابر صدیقی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی